basisschool

WooCommerce Dropshipping Tool

Link toevoegen

Klik hier


Link toevoegen

Onderwijs

Basisonderwijs en Cito-toetsen Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari , de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouders en opvoeders over de Cito-toets van groep 4 te weten. In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u geïnformeerd.

Startpunt voor het onderwijs

Startpunt voor websites over school

Basisscholen Start

Websites overzicht onderwijs

Onderwijsprikbord

Overzicht websites over onderwijs

Start met Onderwijs

Educatie Start

Deze startpagina

Startpagina over educatie

Kinderen en onderwijs startpagina

Handige websites over school

Handige schoolsites

Alles wat op school speelt

Citotoetsen Startpagina

Informatie van de basisschool

Info over de basisschool

Lijst basisscholen

Startpagina voor Basisonderwijs

Startpagina over het onderwijs

Handig lijstje met websites

De handige onderwijswebsites

Alles over educatie

De beste websites over onderwijs

Alles over onderwijs

Info over basisscholen

Het onderwijs

Info over onderwijs

Educatieve Startpagina

Onderwijs en info

Startpagina Educatief

Verzamelpagina Educatie

Onderwerpen Onderwijs

Verzamelpagina Onderwijs

Startpagina Onderwijs

Basisschool Startpagina

Educatie Startpagina

wijspagina

Juf Femke

Basisonderwijs startpagina

Info voor leerlingen in groep 4

Link toevoegen

Voorbereiden op de toetsen

Het is normaal zo dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De inhoud komt dan ook terug in de les. Je kunt dus stellen dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito’s. Helaas wil dat niet alles zeggen, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat in groep 4 echt belangrijk is. De oefenboeken voor Cito van Educazione kunnen gebruikt worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

Afbeelding 3

Excel-bestand

Link toevoegen

Interessant


Tweedehands kleding winkels

Link toevoegen

Welke toetsen worden er afgenomen?

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen worden getoetst over alle onderwerpen die aan bod is gekomen. Onder meer: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die kinderen in deze groep zouden moeten begrijpen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten begrijpen. Elk van deze onderdelen komen tijdens groep 4 voorbij en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

Rekenproblemen in de basisschool

Document 2

Document 1

Overzicht

Tekeningen

Presentatie erover

Cito groep 4 (pres)

Document met info

Overzicht

Duidelijk overzicht

Route

Bezoek hier

Klik hier

Bekijk dit

Zie hier

Bekijk dit

Presentatie powerpoint

Bestand 1

Lees dit document

Document 1

Document

Artikel

Link toevoegen

Samenvatting

Zodra je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen verder te helpen. Vanwege het belang van deze scores kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de toetsen van het 4e jaar op de basisschool.

Toetsen PO

Ouders met kinderen in groep 4

Groep 4 weetjes

Groep 4 weetjes

Alles over groep 4

Groep 4 van de basisschool

Groep 4 ouders

Link toevoegen

Belang van de toetsen

Om welke reden neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is zo zinvol aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen zichtbaar te maken. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is die lijn goed te volgen. De docenten kunnen zien of de klas en leerlingen voldoende en naar verwachting groeien. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de overstap van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Brengt onderwijs samen

Onderwijs in beeld

Onderwijs in Nederland

Overzich van websites over onderwijs

Informatie voor ouders

Info voor ouders

Onderwijs start met informatie

Info onderwijs

Onderwijs informatie

Info basisonderwijs

Basisonderwijs onder de loep

Onderwijs in kaart

https://cutt.ly/QhdhfVU

Link toevoegen

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles ruimschoots aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Afbeelding 1

Informatie in tekening

Info met presentatie

Zie hier

Bestand 1

Document bij artikel

Afbeelding 1

Docs 1

Pres. Groep 4 Cito

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 07-01-2021

Aanmaakdatum: 17-12-2020

Rubrieken: 6

Links: 93

Link toevoegen