Cito-toets thuis oefenen

Cito-toets thuis oefenen

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl de E4-toets met deel 2 wordt voorbereid. Cito-toets Groep 4 oefenen deel 3 is het meest complete oefenboek en betreft een bundeling van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling, woordenschat en taal komt alles ruimschoots aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen te helpen voorbereiden op de toetsen van Cito. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Afbeelding 1

Pres. Groep 4 Cito

Docs 1

Afbeelding 1

Document bij artikel

Bestand 1

Zie hier

Info met presentatie

Informatie in tekening

Link toevoegen

Link toevoegen